top of page

WORKSHOPS/site under construction!!!

KARIN B¨ACKSTR¨OM & JON PERMAN

[krig] er det kunstneriske møtet mellom Karin Bäckström og Jon Perman. De ga seg selv navnet [krig] inspirert av punkens tradisjoner og med en idé om å kjempe for sjelens frihet, kreativitet og DIY-etikk. Sammen gir de ut plater, lager installasjoner, driver et selvorganisert galleri/kulturhus (Backbeatbolaget/Galleri Lars Palm i Sandviken) og organiserer kunstneriske prosjekter (bl.a. Art Promotion Gävleborg).

Med utgangspunkt i [krig] har de jobbet med flere ulike deltakerbaserte prosjekter som berør det offentlige rommet vi deler sammen. Prosjektene er utført i mindre byer, i bygdebyer i Gävleborg, i gruvebyen Sandviken og i en kommunal korridor.De vil fortelle om hvordan prosjektene utvikler seg, hvordan de ulike prosessene er modellert avhengig av deltakere, målsettinger og stedene de gjennomføres.Men også hvordan ulike temaer og arrangementer kan hekte seg inn i hverandre for å fortsette å vokse etter prosjektets slutt. Deres kunstneriske praksis dreier seg om følelser, håndverk og tekstiler i forhold til å lage, sosial orden og skape nye rom.


Underliggende ligger en interesse for kollektivitet og kreativitet. Gjennom sine prosjekter ønsker de å gi plass til andre bilder av steder og skape nye virkeligheter. Under navnet [krig] produserer de både lydtekstile «scener/verk», forestillinger og musikk samt kunstneriske kreasjoner og prosjekter.
Gjennom sine installasjoner og performance prosjekt prøver de å skape tekstiler som oppstår og går i oppløsning, en slags performativ tekstil. Tekstilarbeidene er laget av materialer funnet på lokale loppemarkeder. Lydene til musikken er samlet gjennom feltopptak og smakebiter av gamle lokale plater. De inneholder historiefortelling og en forankring til steder og mennesker gjennom materialer og assosiative hendelseskjeder. Scenene legges oppå hverandre og blir til slutt noe annet enn det de en gang var. Tekstilen og musikken blir et materiale for sosiale konstruksjoner der hendelser og situasjoner også kan utvikles til samskapte prosjekter.

Kunstens mulighetsrom er en serie med presentasjoner, samtal og seminar som ser på hvordan kunst og kunstnere kan være med i stedsutviklingsprosesser.
KM#2 er et samarbeid mellom Kristiansund Kunsthall og Møre og Romsdal Kunstsenter.
Kunstens mulighetsrom er gjennomført med støtte fra LOK ordningen Kompetanseutviklende midler fra KORO.


MRK er støttet av Møre og Romsdal Fylkeskommune og Molde Kommune.

SAHAK SAHAKAIN & KARL E ENDRESEN

Unreal 3D - Workshop m/Sahak Sahakian og Karl E Endresen, Arkaden og Kristiansund Kunsthall. Sahakian er utdannet billedkunstner og jobber primært med softwarebasert 3d modellering og digitale renderinger.

Sahakian og Kristiansund Kunsthall arrangerte en 3D - workshop opp mot kunst og gaming for sommerskolen i regi av Kristiansund Kommune. 

Studentene lærte å lage egne spill, leke med perspektiver, utvikle romfølelse og skape arkitektoniske elementer. De skulle lage verdener som var spillbare iløpet av workshoppen. 

BJØRNÅDAL ARKITEKSTUDIO & STUDENTS FROM ART, DESIGN + ARCHITECTURE KRISTIANSUND 

SPHERES - 

With work by students from Art, Design & Architecture Kristiansund VGS1:

Fatima Aliyar

Sabrina Luisa Engdal

Alma Lentz

Amanda Madeleine Astrid Paulits

Annicka Løvik Bele

Vari Serkawt Kareem

Zhenru Lu

Emilie Wenstad Bøe

Alida Mari Kirkholt

Maja Rangø Nekstad

Hedda Oline Skarpnes Rosvoll

Bjørnådal Arkitekstudio in collaboration with Kristiansund Kunsthall and GlassForum sponsored by NEAS og Sparebanken Møre

bottom of page